آوان پلاست - تولید کننده درب بطری

Two-piece bottle cap Damstos child lock design

درب دو تیکه طرح دامستوس قفل کودک
درب دو تیکه طرح دامستوس
درب دو تیکه طرح دامستوس قفل کودک
درب دو تیکه طرح دامستوس

Two-piece bottle cap Damstos child lock design

id :ap-909081

Two-piece bottle cap Damstos child lock design suitable for bleaching and scaling bottles

tags :

share the product

Two-piece bottle cap Damstos child lock design
The two-piece bottle cap of Damstos baby lock design is designed in such a way that children do not have access to the contents inside the bottle. Bleaching and scaling bottles can be mentioned as the bottles that use this lid. Two-piece bottle cap Damestos baby lock design is in the category of detergent door products and types of two-piece bottle caps.
Specifications of two-piece bottle cap design Damstos child lock
Mouth size: 36 mm
Material: polyethylene and Pep
Uses: Bottles of chemicals, bleach and scaling agent
You can contact Avan Plast Production Group to order the product and receive more information.

0 comment

Share your comments and questions with us