آوان پلاست - تولید کننده درب بطری

درب های شامپوهای نوستالژی

  • 1401-08-05

آوان پلاست تولید کننده انواع درب بطری پلاستیکی برای مواد شوینده، نوشیدنی ها، موادغذایی و... که برای بسته بندی محصولات مورد استفاده قرار می گیرد. از محصولات دیگر آوان پلاست می توان به درب شامپوهای مختلف جدید و نوستالژی اشاره کرد.

بیشتر بدانید

آنچه که درباره ظروف پلاستیکی پت باید بدانید

  • 0000-00-00

آوان پلاست تولید کننده انواع درب بطری پلاستیکی برای مواد شوینده، نوشیدنی ها، موادغذایی و... که برای بسته بندی محصولات مورد استفاده قرار می گیرد. از محصولات دیگر آوان پلاست می توان به درب بطری آب معدنی و نوشیدنی های گازدار و غیرگازدار اشاره کرد.

بیشتر بدانید

با درب شامپو شبنم آشنا شوید؟

  • 1401-06-10

آوان پلاست تولید کننده انواع درب بطری پلاستیکی برای مواد شوینده، نوشیدنی ها، موادغذایی و... که برای بسته بندی محصولات مورد استفاده قرار می گیرد. از محصولات دیگر آوان پلاست می توان به درب بطری شامپو شبنم اشاره کرد.

بیشتر بدانید

درب بطری دلستر چیست؟

  • 1401-06-03

آوان پلاست تولید کننده انواع درب بطری پلاستیکی برای مواد شوینده، نوشیدنی ها، موادغذایی و... که برای بسته بندی محصولات مورد استفاده قرار می گیرد. از محصولات دیگر آوان پلاست می توان به درببطری دلستر اشاره کرد.

بیشتر بدانید

درب آسان ریز روغن چیست و چه کاربردی دارد؟

  • 1401-05-27

درب آسان ریز روغن چیست؟ کاربردهای درب آسان ریز چیست؟ درب آسان ریز چگونه تولید می شود؟ چند نوع درب آسان ریز داریم؟

بیشتر بدانید

آب بند یا گازبند بودن درب بطری ها به چه معنی است؟

  • 1401-05-21

آب بند یا گازبند بودن درب بطری ها به چه معنی است؟ درب بطری آب بند چیست؟ درب بطری گازبند چیست؟ کاربرد درب بطری آب بند و گازبند چیست؟ مناسب چه محصولاتی هستند؟

بیشتر بدانید