آوان پلاست - تولید کننده درب بطری

درب بطری چگونه تولید می شود؟

  • 1401-10-27

آوان پلاست تولید کننده انواع درب بطری پلاستیکی برای مواد شوینده، نوشیدنی ها، موادغذایی، درب بطری دارو و... که برای بسته بندی محصولات مورد استفاده قرار می گیرند.

بیشتر بدانید

پمپ فوم پاش چیست؟ و چگونه کار می کند؟

  • 1401-10-14

آوان پلاست تولید کننده انواع درب بطری پلاستیکی برای مواد شوینده، نوشیدنی ها، موادغذایی و... که برای بسته بندی محصولات مورد استفاده قرار می گیرد. یکی دیگر از شرکت آوان پلاست پمپ فوم پاش می باشد.

بیشتر بدانید

درب قفلی بطری ها چیست و چه ویژگی دارند؟

  • 1401-10-03

آوان پلاست تولید کننده انواع درب بطری پلاستیکی برای مواد شوینده، نوشیدنی ها، موادغذایی، داروها و... که برای بسته بندی محصولات مورد استفاده قرار می گیرد. از محصولات دیگر آوان پلاست می توان به درب قفلی بطری اشاره کرد.

بیشتر بدانید

درب بطری های سس چه ویژگی هایی باید داشته باشند؟

  • 1401-09-26

آوان پلاست تولید کننده انواع درب بطری پلاستیکی برای مواد شوینده، نوشیدنی ها، داروها، موادغذایی و... که برای بسته بندی محصولات مورد استفاده قرار می گیرد. از محصولات دیگر شرکت آوان پلاست می توان به درب بطری سس اشاره کرد.

بیشتر بدانید

استاپر درب بطری چیست و چه ویژگی هایی دارد؟

  • 1401-09-19

آوان پلاست تولید کننده انواع درب بطری پلاستیکی برای مواد شوینده، نوشیدنی ها، موادغذایی و درب بطری دارو و... که برای بسته بندی محصولات مورد استفاده قرار می گیرد. از محصولات دیگر آوان پلاست می توان به استاپر درب بطری اشاره کرد.

بیشتر بدانید

درب بطری سفیدکننده و جرم گیر باید دارای چه ویژگی باشند؟

  • 1401-08-23

آوان پلاست تولید کننده انواع درب بطری پلاستیکی برای مواد شوینده، نوشیدنی ها، موادغذایی و... که برای بسته بندی محصولات مورد استفاده قرار می گیرد. از محصولات دیگر آوان پلاست می توان به درب بطری سفیدکننده و جرمگیر اشاره کرد.

بیشتر بدانید