آوان پلاست - تولید کننده درب بطری

کد محصول: ap-909010

پمپ تریگر دهانه 28

آوان پلاست تولید کننده پمپ تریگر پمپ تریگر، اسپری تریگر، اسپری تفنگی نوع محصول : پمپ تریگر دهانه 28 اتدازه نی : سایز نی 23        

آوان پلاست تولید کننده انواع پمپ تریگر

پمپ تریگر یا پمپ های اسپری یا پمپ های رقیق پاش قابل استفاده برای تمامی محصول هایی که بصورت مایع بوده و قابلیت اسپری کردن را دارند. شیشه شورها، محلول های همه کاره، مینی اسپری های تریگر که برای محلول های ضد عفونی کاربرد دارند. به این محصول اسپری هاب تفنگی نیز گفته می شود.