آوان پلاست - تولید کننده درب بطری

کد محصول: ap-907024

درب بطری سم

درب بطری سم  اندازه  قطر دهانه : وزن : ارتفاع :

آوان پلاست تولید کننده انواع درب پلاستیکی سم